به روز شده در: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۴۷۷۱۲
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۹
"پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com):

 

مجموعه قوانین  منتخب در کانال اداره تشکل ها

 

شنبه 6/9/95

ماده 18  دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

هیئت نظارت پس از رسیدگی رای خود را به شرح زیر صادر می نماید:

1-18. در صورتی که هیئت موسس بر خلاف تعهد مذکور در بند 5-4 دستورالعمل اقدام نماید اعضای هیئت موسس به مدت 3 تا 6 ماه از حق تاسیس تشکل محروم خواهند شد.

 

 

نکته 1: در صورتی که هیئت موسس تشکل تا قبل از صدور مجوز فعالیت انجام دهد( طبق تعهدی که در  ماده5- 4 داده اند) بمدت 3 تا 6 ماه از حق تاسیس تشکل محروم می شوند.

 

یکشنبه7/9/95

 

 

 

ماده 2-18 دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در صورتیکه تشکل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید با تشخیص هیئت نظارت مجوز
آن تشکل لغو خواهد شد.

 

 

 

نکته 1: دبیر و اعضای شورای مرکزی بایستی نسبت به اساسنامه مصوب تشکل پایبندی داشته باشند و درصورت عدم رعایت اساسنامه مذکور با تشخیص هیئت نظارت مجوز تشکل لغو می شود.

 

 

 

دوشنبه 8/9/95

 

 

 

3-18  دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در صورتی­که تشکل بدون دریافت مجوز فعالیت از هیئت نظارت مطابق بند 1-2 آیین نامه، اقدام به برگزاری سخنرانی، تجمع، راهپیمایی، تریبون آزاد و یا نصب تابلوی آزاد نماید برای بار اول تشکل به مدت یک تا دو ماه از حق انجام فعالیت محروم و در صورت تکرار، تشکل به مدت 3 تا 4 ماه از انجام فعالیت های مندرج در بند 1-2 آیین نامه محروم و بار سوم به تعلیق مجوز محکوم می شود.


 

 

نکته1: تشکل میدر صورت برگزاری برنامه بدون مجوز هیئت نظارت در بار اول به مدت یک الی دو ماه از انجام مجدد آن برنامه محروم می شود.

نکته2:در صورت تکرار برگزاری برنامه برای بار دوم بدون مجوز از هیئت نظارت، سه الی 4 ماه از تمام  فعالیت ها(برگزاری سخنرانی، تریبون آزاد و...) تشکل محروم می گردد.

نکته3: در صورت تکرار برگزاری برنامه بدون مجوز هیئت نظارت برای سوم مجوز تشکل تعلیق می شود.   

 

 

 

سه شنبه 9/9/95

 

 

4-18دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در صورتی­که تشکل از طریق فعالیت خود در امور جاری دانشگاه ایجاد اخلا نماید به گونه ای که موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیق مجوز از 3 تا 6 ماه محکوم می­شود.

 

 

 

نکته1: در صورتی که فعالیت های تشکل موجب مخل شدن فعالیتهای آموزشی دانشگاه شود، تشکل از 3 تا 6 ماه تعلیق می شود.


 

چهارشنبه 10/8/95

 

 

ماده5-18  دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در صورتی­ که تشکل آزادی های مشروع و مصرح اشخاص در قانون اساسی را نقض نماید یا به ایراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اکاذیب، ترویج و تبلیغ احزاب و گروههای غیر قانونی و معاندت با اصول قانون اساسی اقدام نماید مجازات وی بار اول توقف فعالیت از 3 تا 6 ماه و در صورت تکرار تعلیق مجوز خواهد بود.

 

 

نکته1: تشکل های سیاسی دانشجویی در صورت نقض قانون اساسی، تبلیغ احزاب غیر قانونی،ایراد تهمت، اهانت ونشر اکاذیب به مدت 3 الی 6 ماه از انجام فعالیت توقف می نماید.

نکته2: در صورت تکرار موارد فوق مجوز تشکل تعلیق می شود.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: