به روز شده در: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۴۷۶۷۵
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱
"پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com):

 

مجموعه قوانین  منتخب در کانال اداره تشکل ها


شنبه 95/8/1

تبصره 1 ماده12  دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی هیئت منصفه حق رأی خواهد داشت.

تبصره 2 ماده 12 دستو العمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

دبیر هیئت منصفه در اولین جلسه این هیئت از بین اعضا و توسط اعضا انتخاب می شود.

 

 

نکته 1: دبیر هیئت منصفه عضو هیئت منصفه می باشد و انتخاب آن برعهده خود هیئت می باشد.

نکته 2: عضو علی البدل در هر جلسه ای که عضو حق دار غایب باشد، دارای حق رأی می گردد.

 

یکشنبه95/8/2

 

 

ماده 13 دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

رئیس هیئت نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل مورد نظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده وزمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبل از رسیدگی شکایت به تشکل، شاکی و اعضای هیئت منصفه کتبا اعلام نماید.

 

 

نکته 1: در صورت اعلان وصول شکایت از تشکل، رئیس هیئت نظارت موظف است با ابلاغ کتبی به شورای مرکزی تشکل را مطلع از شکایت نماید.

نکته2: رئیس هیئت نظارت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی به شکایت از تشکل را بایستی یک هفته قبل، به تشکل، شاکی و اعضای هیئت نظارت به صورت کتبی اعلام نماید.

 


دوشنبه 95/8/3

 

تبصره ماده 13  دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

چنانچه تشکل به تاریخ تعیین شده برای رسیدگی اعتراض داشته باشد، هیئت نظارت دانشگاه می تواند با صلاحدید جلسه را به زمان دیگری موکول نماید، به هرحال تاریخ جلسه رسیدگی نمی تواند بیشتر از 20 روزکاری از زمان دریافت شکایت تعیین شود.


 

نکته1: تشکل می تواند به تاریخ برگزاری جلسه رسیدگی شکایت اعتراض نماید.

نکته2:هیئت نظارت موظف است در صورت اعتراض تشکل به روز برگزاری جلسه رسیدگی،  روز جلسه را تغییر بدهد.

نکته3: حداکثر مهلت زمان برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت از تشکل، از زمان وصول شکایت 20 روز کاری می باشد.  

 

 

سه شنبه 95/8/4

 

ماده14 دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیئت منصفه، شکایت و یا گزارش دریافتی قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می شود. سپس اعضای هیئت نظارت می توانند سوالاتی را به منظور روشن شدن موضوع و امکان تصمیم گیری دقیق تر توسط هیئت منصفه مطرح نمایند.

تبصره:

هیئت نظارت موظف است امکان دفاع برای نماینده تشکل و شاکی را فراهم آورد.


 

نکته1:جلسه رسیدگی به تخلف یا شکایت از تشکل در حضور هیئت منصفه تشکیل می شود.

نکه 2:اداره جلسه رسیدگی به تخلف یا شکایت از تشکل برعهده هیئت نظارت می باشد، وهیئت نظارت بایستی زمان کافی برای طرفین، شاکی و نماینده تشکل را در اختیار آنان قرار دهد.

نکته2:  هیئت نظارت جهت تصمیم گیری دقیق تر هیئت منصفه، می تواند از تشکل و شاکی بپرسد.


 

چهارشنبه 95/8/5

 

ماده15 دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

پس از اعلام ختم رسیدگی توسط هیئت نظارت دانشگاه، هیئت منصفه به منظور پاسخ به دو سوال تشکیل جلسه خواهد داد:

1- آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟

2- در صورت وقوع تخلف مستحق تخفیف است یا خیر؟


 

نکته1: هیئت منصفه متخلف بودن تشکل و مستحق تخفیف بودن تشکل را معین می نماید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: