به روز شده در: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۴۷۶۵۹
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵
"پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com):

 

مجموعه قوانین  منتخب در کانال اداره تشکل ها

 

شنبه 24/7/95

ماده9  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 رسیدگی به تخلفات تشکل­های اسلامی دانشگاهیان مطابق این دستورالعمل،در محدوده هر دانشگاه، در صلاحیت هیئت نظارت دانشگاه وبا حضور هیئت منصفه می­باشد و شکایات به عمل آمده از اعضای تشکل­ها، از حیث شخصیت حقیقی، در هیئت نظارت قابل رسیدگی نبوده و حسب مورد در صلاحیت کمیته انضباطی یا مرجع ذیربط خواهد بود.

 

نکته 1: رسیدگی به تخلفات و شکایات از تشکل های اسلامی سیاسی تنها در صلاحیت هیئت نظارت می باشد.

نکته 2: تخلفات اعضای تشکل (اشخاص حقیقی) در صلاحیت هیئت نظارت نمی باشد و بایستی در کمیته انضباطی و... بررسی شود.

نکته3: رسیدگی به تخلفات تشکل ها در حضور هیئت منصفه بایستی برگزار شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه25/7/95

 

 

 

تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

هیئت نظارت دانشگاه تنها به شکایتی که از طریق دبیرخانه هیئت در دستور کار جلسات هیئت نظارت دانشگاه و هیئت منصفه قرار می­گیرد رسیدگی به عمل می آورد و دبیر خانه هیئت موظف است به ترتیب دریافت شکایات و اولویت (با تشخیص رئیس هیئت) آنها را در جلسه هیئت نظارت دانشگاه مطرح کند.

 

 

 

 

 

نکته 1: در صورتی که  هرفرد حقیقی یا حقوقی از عملکرد تشکلی در واحد شکایات داشته باشد بایستی به دبیرخانه هیئت نظارت (دفتر نماینده ریاست عالی دانشگاه در هیئت نظارت و دبیر هیئت نظارت) مراجعه نماید.

نکته2: اولویت رسیدگی به شکایات را ریاست هیئت نظارت (رئیس واحد) مشخص می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 26/7/95

 

 

 

ماده 10  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

رسیدگی به تخلفات تشکل های اسلامی دانشگاهیان مندرج در مواد 18 به بعد این دستورالعمل، با ارائه گزارش تخلف توسط هر یک از اعضای هیئت نظارت دانشگاه یا اعضای شورای فرهنگی و یا طرح شکات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دبیرخانه هیئت نظارت در دستور کار جلسات هیئت قرار می­گیرد.

 

 

نکته1: گزارش تخلفات تشکل ها به دبیر خانه هیئت نظارت واحد برعهده اعضای هیئت نظارت و اعضای شورای فرهنگی می­باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 27/7/95

 

 

ماده11 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل ها دارای 5 عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به ترتیب زیر پیشنهاد و احکام آنان از سوی رئیس دانشگاه صادر می شود:

الف)یک نفر از اعضای شورای دانشگاه به انتخاب آن شورا

ب)یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی

ج)دو نفر از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه (یک نفر اصلی و یک نفر عضو علی البدل) به انتخاب آن شورا

د)دو نفر از دانشجویان آشنا به مسائل فرهنگی- سیاسی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

 

 

 

نکته1:یک نفر از اعضای هیئت منصفه توسط شورای دانشگاه و پنج نفردیگر (چهار نفر اصلی و یک نفر علی البدل) توسط شورای فرهنگی انتخاب می شوند.

نکته2: حداقل یک نفر از اعضای اصلی هیئت منصفه از اعضای هیئت علمی و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیئت منصفه از دانشجویان واحد می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 28/7/95

 

 

 

ماده12  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

جلسات هیئت منصفه با دعوت کتبی دبیرخانه هیئت نظارت از کلیه اعضای هیئت منصفه، تشکیل و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل 3 نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

 

 

 

 

نکته1: برای تشکیل جلسات هیئت منصفه بایستی دعوت نامه مکتوب از سوی دبیرخانه هیئت نظارت واحد به اعضا ارائه شود.

نکته2:جلسه هیئت منصفه طبق قانون با حضور 4 نفر رسمی می­گردد.

نکته 3: تصمیمات جلسه رسمی هیئت منصفه حداقل به سه رای نیازمند است.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: