به روز شده در: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۴۷۶۵۴
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷
"پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com):

 

مجموعه قوانین  منتخب در کانال اداره تشکل ها

 

شنبه 17/7/95

4-7  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 نماینده هیئت نظارت بر روند اجرای انتخابات، بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نموده و نحوه برگزاری و انطباق با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت کتبی و به هیئت نظارت دانشگاه گزارش می نماید.

 

نکته1: نماینده هیئت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابات تشکل­ها را ندارد.

نکته2: نماینده هیئت نظارت بایستی بر روند برگزاری انتخابات نظاره نماید و به هیئت نظارت گزارش وضعیت انتخابات را به صورت کتبی اعلام می­نماید..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه18/7/95

 

 

 

5-7  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

چناچه هر یک از تشکل­های اسلامی بدون اخذ موافقت هیئت نظارت دانشگاه و یا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب، اقدام به برگزاری انتخابات نمایند نتایج انتخابات مذکور از سوی هیئت نظارت غیر قابل قبول و باطل اعلام می­شود

 

 

 

نکته 1: تنها نهاد قانونی که مجوز برگزاری انتخابات تشکل را صادر می­نماید، هیئت نظارت می باشد.

نکته2: انتخابات تشکلی که بدون مجوز هیئت نظارت انتخابات را برگزار نموده است باطل است و نتایج آن غیر قابل قبول است.

نکته3:انتخابات هر تشکل بایستی بر اساس مفاد اساسنامه مصوب آن تشکل بایستی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 19/7/95

 

 

 

2-8  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

توقف فعالیت: به وضعیتی می­گویند که تشکل علی رغم در اختیار داشتن مجوز، حق هیچگونه فعالیتی ندارد.

 

 

 

نکته1: در تعریف ماده 2-8 تشکل در مدتی که حالت توقف فعالیت دارد، دارای مجوز می باشد، اما حق هیچگونه فعالیتی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 20/7/95

 

 

3-8  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

تعلیق مجوز: به وضعیتی می گویند که مجوز تشکل به علت تخلف باید در هیئت نظارت دانشگاه بررسی شود وتا قیل از اعلام هیئت نظارت، تشکل حق هیچ گونه فعالیتی ندارد.

 

 

 

نکته1: در صورت ارتکاب تخلف توسط تشکل تا قبل از بررسی واعلام هیئت نظارت مجوز تشکل به صورت تعلیق در می آید و تشکلحق فعالیت در دانشگاه را ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 21/7/95

 

 

 

4-8  دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 لغو مجوز : به وضعیتی می گویند که مجوز تشکل به علت تخلف یا تخلفات با رأی هیئت نظارت دانشگاه باطل می­گردد.

 

 

 

 

نکته 1: تنها با رأی هیئت نظارت مجوز تشکل باطل می­گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: