به روز شده در: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۴۷۶۴۲
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹
"پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com):

 

مجموعه قوانین  منتخب در کانال اداره تشکل ها

 

شنبه 27/6/95

5-3 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در صورت عدم موافقت هیئت نظارت دانشگاه با درخواست کتبی تشکل ضروریست دلایل عدم موافقت، به صورت مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بند 3-3 به تشکل اسلامی ابلاغ شود.

تبصره 1. جنانچه تشکل اسلامی نسبت به رأی هیئت نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای هیئت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب به دبیرخانه هیئت نظارت ارائه و متعاقبا هیئت نظارت دانشگاه نیز لازم است نظر نهایی خود را ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض کتبا به تشک اعلام نماید.

تبصره2. در صورت اعتراض تشکل اسلامی به نظر نهایی هیئت نظارت دانشگاه یا امتناع هیئت نظارت از پاسخگویی، موضوع در صورت در خواست تشکل به هیئت نظارت نظارت مرکزی ارجاع و رای هیئت نظارت مرکزی لازم الاجرا است.

تبصره3.هیئت نظارت مرکزی مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. این تصمیم می بایست ظرف یک هفته به صورت مکتوب به هیئت نظارت دانشگاه اعلام شود.

 

نکته1. جواب هیئت نظارت واحد دانشگاهی در مدت زمان تعیین شده توسط قانون بایستی به صورت کتبی باشد.

نکته2.در صورت مخالفت هیئت نظارت با برنامه تشکل، تا هفت روز کاری بعد از اعلام نظر هیئت نظارت تشکل می تواند به رای هیئت نظارت اعتراض نماید و درخواست تشکیل جلسه تجدید نظر کند.

باتوجه به نظر هیئت نظارت، مجددا در خواست بررسی اساسنامه و تجدید نظر نماید.

نکته 3. هیئت نظارت دانشگاه موظف است ظرف هفت روز کاری نسب به اعتراض تشکل جلسه مجدد برای بررسی درخواست تشکیل دهد.

نکته4.در صورت عدم پاسخگویی و یا اعتراض مجدد به حکم نهایی هیئت نظارت واحد، تشکل می تواند به دبیر خانه هیئت نظارت مرکزی(اداره تشکل های دانشگاهآزاد اسلامی) موضوع را ارجاع نماید. و رای صادر شده توسط هیئت نظارت مرکزی در واحد دانشگاهی لازم الاجراست.

یکشنبه28/6/95

 

 

6-3 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 تشکل های اسلامی می توانند به صورت مشترک و در قالب برنامه واحد از هیئت نظارت دانشگاه تقاضای مجوز فعالیت کنند. بدیهی است در این گونه موارد برگ درخواست توسط نمایندگان تشکل های مزبور تکمیل و امضا می شود.

 

 

 

نکته 1: چند تشکل درون یک واحد دانشگاهی  می توانند با یکدیگردرخواست اجرای برنامه داشته باشند.

نکته2: دبیران تشکلهایی که درخواست اجرای برنامه مشترک دارند بایستی فرم مربوط به درخواست برنامه را مشترکا تکمیل نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 29/6/95

 

 

 

7-3 دستورالعمل اجرایی تشکل­های شورای عالی انقلاب فرهنگی:

نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات، مجوز اخذ شده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل اجرا است.

 

 

 

نکته1. هر تشکل می تواند تابلو اعلانات جهت نشر نظرات سیاسی صنفی خود را داشته باشد.

نکته 2. طبق بند1-2 آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه مجوز تابلو اعلانات تشکل توسط هیئت نظارت یکبار صورت می­گیرد.

نکته 3. در صورت تغییر شورای مرکزی یا تغییر محل تابلو اعلانات نیازی به اخذ مجوز مجدد برای تابلو از هیئت نظارت یا نهاد های دیگر در دانشگاه نمی باشد.

نکته4. مطالبی که در تابلو اعلانات تشکل قرار داده می شود، مشمول قانون نشریات دانشجویی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 30/6/95

 

 

1-4 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در بررسی صلاحیت اعضای هیئت مؤسس، اعلام کتبی به اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی برای احراز شرایط مندرج در قسمت الف بند 1-3 آیین نامه تشکل­های اسلامی دانشگاهیان مکفی است به جز در مواردی که هیئت نظارت دانشگاه خلاف این ادعا را بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نماید.

 

 

 

نکته1: در بررسی صلاحیت اعضای هیئت موسس تشکل توسطهیئت نظارت واحد دانشگاهی،  در رابطه با اعتقاد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی همان اقرار کتبی اعضا کفایت می نماید. مگر انکه به صورت مشهود و کتبی مواردی خلاف آن ، بر هیئت نظارت اثبات شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 31/6/95

 

 

 

2-4 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی بر عهده اعضای هیئت نظارت می­باشد و هیئت نظارت می تواند از طریق مراجع مسئول نیز استعلام نماید.

 

 

 

 

نکته 1: بررسی حسن شهرت  و رعایت شئونات اخلاقی اسلامی اعضای هیئت موسس بر عهده هیئت نظارت است .

نکته2: هیئت نظارت برای رسیدگی به حسن شهرت هیئت موسس می تواند مراجع مسئول استعلام نماید.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: