به روز شده در: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۴۷۶۴۱
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵
"پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com):

 

مجموعه قوانین منتخب در کانال اداره تشکل ها

 

 

شنبه 20/6/95

 

6-3 آیین نامه تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی :

هیئت نظارت موظف است در صورت عدم تصویب اساسنامه، مراتب را به طور کتبی با ذکردلایل و مستندات به متقاضیان اعلام نماید و متقاضیان می توانند ظرف مدت یک ماه ضمن تامین نظر هیئت نظارت تقاضای تجدید نظر نمایند.

 

تبصره 1. در صورت امتناع هیئت نظارت دانشگاه از صدور پروانه و یا اعتراض هیئت موسس تشکل به نظرات هیئت درباره اساسنامه تشکل، هیئت موسس مس تواند اعتراض خود را به هیئت نظارت مرکزی ارسال نماید وهیئت نظارت مرکزی موظف است ظرف حداکثر مدت دو ماه نسبت به اعتراض واصله رسیدگی واعلام نظر نماید.

تبصره2. هر نوع تغییر در اساسنامه منوط به تایید هیئت نظارت دانشگاه می باشد.

 

نکته1. عدم تصویب اساسنامه تشکل، توسط هیئت نظارت بایستی بصورت کتبی و با ذکر دلایل و مستندات باشد.

نکته2. هیئت موسس  بعد از یک ماه از عدم تصویب اساسنامه می­تواند پس از اصلاح اساسنامه باتوجه به نظر هیئت نظارت، مجددا در خواست بررسی اساسنامه و تجدید نظر نماید.

نکته 3. در صورتی که هیئت موسس نسبت به نظرات وتصمیمات هیئت نظارت در مورد عدم تصویب اساسنامه واعطای پروانه اعتراض دارد می­تواند به هیئت نظارت مرکزی اعتراض بنماید.

نکته4. هر نوع تغییرات آتی در اساسنامه پس از تصویب آن بایستی مجددا به تایید هیئت نظارت برسد.

 

 

 

یکشنبه21/6/95

 

ماده 2-2 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی :

 جلسات هیئت نظارت با حضور ریاست دانشگاه (رئیس هیئت) و حداقل یک عضو دیگر رسمی است.

 

 

 

نکته 1: بدون حضور رئیس هیئت نظارت درصورت حضور دو عضو دیگر(مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و نماینده ریاست عالی دانشگاه درهیئت نظارت) جلسه فاقد رسمیت و موصوباتش فاقد اعتبار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 22/6/95

 

 

 

ماده 1-3 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی :

تشکل های اسلامی متقاضی صدور مجوز فعالیت بایستی برگ درخواست مجوز فعالیت را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده به دبیرخانه هیئت نظارت تحویل نمایند.

 

 

 

نکته1. تشکل ها با یستی جهت برگزاری هر گونه برنامه اعم از برگزاری انتخابات ،سخنرانی، تریبون آزاد و... ، فرم مربوط به درخواست فعالیت را تکمیل نموده و به دبیرخانه هیئت نظارت در واحد مربوطه یا مسئول دفتر نماینده ریاست عالی دانشگاه در هیئت نظارت استان یا واحد جهت ثبت درخواست، تحویل نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 23/6/95

 

 

ماده3-3 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی :

حداکثر مهلت پاسخگویی و ارائه مجوز توسط هیئت نظارت دانشگاه در مورد فعالیت هایی نظیر: سخنرانی ، تشکیل میزگرد، تریبون آزاد و نصب تابلو از تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه هیئت ، هفت روز کاری و در مورد تجمع وراهپیمایی چهار روزکاری می باشد.

تبصره .تشکل های اسلامی که در خواست انجام فعالیت های مندرج در بند 3-3 دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداکثر مهلت قانونی پاسخگویی از سوی هیئت نظارت دانشگاه تاریخ برنامه خود را تنظیم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند.

 

 

 

 

نکته1: هیئت نظارت موظف است در مدت زمان قانونی تعیین شده هفت روز کاری از زمان ثبت درخواست مجوز برنامه در دبیرخانه هیئت نظارت واحد یا دفتر نماینده ریاست عالی دانشگاه در هیئت نظارت استان، برای برنامه هایی مانند سخنرانی ، میزگرد و تریبون آزاد  تشکیل جلسه دهد.

نکته 2: هیئت نظارت موظف است در مدت زمان قانونی تعیین شده چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست مجوز برنامه در دبیرخانه هیئت نظارت واحد یا دفتر نماینده ریاست عالی دانشگاه در هیئت نظارت استان، برای برنامه هایی مانند تجمع وراهپیمایی  تشکیل جلسه دهد.

نکته 3: هر گونه تبلیغات مراسمات و برنامه ها، از زمان ثبت درخواست تا پایان مهلت قانونی تشکیل جلسه هیئت نظارت، در دانشگاه ممنوع است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 24/6/95

 

 

 

ماده4-3 دستورالعمل اجرایی تشکلهای شورای عالی انقلاب فرهنگی :

هیئت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانونی تعیین شده در بند 3-3 دستورالعمل، نسبت به تشکیل جلسه رسمی، بررسی مدارک، اخذ تصمیم و اعلام کتبی آن اقدام نماید. رئیس هیئت مسئول این امر می باشد و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تأیید تلقی می شود.

 

 

 

 

نکته 1:در صورت عدم تشکیل جلسه هیئت نظارت در مدت زمان قانونی به منزله مثبت بودن درخواست تلقی می شود.

نکته 2: در صورت عدم موافقت هیئت نظارت با در خواست کتبی تشکل برای برگزاری مراسمات و برنامه ها، بایستی به صورت کتبی پاسخ به تشکل مذکور داده شود.

نکته 3: مسئول برگزاری جلسه و پاسخگویی به مکتوبات رئیس هیئت نظارت می باشد.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: